icon module 1

Zarządzanie przestrzenią parkingową, ograniczenia dostępu i kontrola prędkości

Author: ENU, United Kingdom
Date: April 2013
Site/format: 4,0 MB / ZIP

Download (PL)

 icon module 2

Działania na rzecz zarządzania mobilnością dla rodzin, przedszkoli i szkół

Author: TUD, Germany
Date: April 2013
Site/format: 5,8 MB / ZIP

Download (PL)

icon module 3

Planowanie przestrzenne w zarządzaniu mobilnością

Author: GEA21, Spain
Date: April 2013
Site/format: 5,1 MB / ZIP

Download (PL)

icon module 4

Modele transportu publicznego

Author: UPRC, Greece
Date: April 2013
Site/format: 5,6 MB / ZIP

Download (PL)

icon module 6

Projektowanie ulic, krajobraz ulicy i uspokajanie ruchu

Author: ATU, Romania
Date: April 2013
Site/format: 15,6 MB / ZIP

Download (PL)

icon module 6

Ruch pieszy i rowerowy - doradztwo dla gmin

Author: ÖKI, Italy
Date: April 2013
Site/format: 8,8 MB / ZIP

Download (PL)

icon module 7

Projektowanie i wdrażanie kampanii na rzecz zrównoważonej mobilności

Author: FGM-AMOR, Austria
Date: April 2013
Site/format: 7,2 MB / ZIP

Download (PL)

icon module 8

Szkolenie w zakresie komunikacji

Author: MEDIATEDOMAIN, Portugal
Date: April 2013
Site/format: 4,6 MB / ZIP

Download (PL)

 

Materiały szkoleniowe

icon training materials

Pod koniec trwania projektu opublikowany zostanie zestaw materiałów szkoleniowych dla każdego modułu, w tym podręcznik i prezentacja w formie slajdów.

Materiały te mają na celu dostarczyć stosowne informacje grupie docelowej, czyli gminom i agencjom energetycznym w europejskich regionach konwergencji.

W ramach cyklu życia projektu, adaptacja materiałów będzie pozwalać na ich wykorzystanie podczas wykładów na uczelniach i w innych organizacjach szkoleniowych.

 

Interested in our Training & Resources?

Please contact us to discuss tailored options for using the materials.

Organisation:
First name:
Surname:
Email:

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8