icon module 1

Управление на паркоместа, ограничения на достъпа и скоростта

Author: ENU, United Kingdom
Date: April 2013
Site/format: 4,0 MB / ZIP

Download (BG)

 icon module 2

Управление на мобилността за семейства, детски градини и училища

Author: TUD, Germany
Date: April 2013
Site/format: 5,8 MB / ZIP

Download (BG)

icon module 3

Застрояване и териториално разпределение в управлението на мобилността

Author: GEA21, Spain
Date: April 2013
Site/format: 5,1 MB / ZIP

Download (BG)

icon module 4

Обществен транспорт

Author: UPRC, Greece
Date: April 2013
Site/format: 5,6 MB / ZIP

Download (BG)

icon module 6

Дизайн на улици и намаляване на трафика

Author: ATU, Romania
Date: April 2013
Site/format: 15,6 MB / ZIP

Download (BG)

icon module 6

Пешеходство и колоездене – консултиране за общини

Author: ÖKI, Italy
Date: April 2013
Site/format: 8,8 MB / ZIP

Download (BG)

icon module 7

Дизайн и изпълнение на кампании за устойчиво придвижване

Author: FGM-AMOR, Austria
Date: April 2013
Site/format: 7,2 MB / ZIP

Download (BG)

icon module 8

Комуникация

Author: MEDIATEDOMAIN, Portugal
Date: April 2013
Site/format: 4,6 MB / ZIP

Download (BG)

материали за обучение

icon training materials

Накрая на проекта, всички материали за обучение плюс ръководства и презентации ще бъдат публикувани на уебсайта.

Целта на тези материали е да обучи целевите групи от общини и енергийни агенции от районите на сближаване в Европа.

В рамките на проекта, материалите за обучение ще се адаптират за използване в лекции в университети и други  образователни институции.

 

Interested in our Training & Resources?

Please contact us to discuss tailored options for using the materials.

Organisation:
First name:
Surname:
Email:

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8