Planowanie przestrzenne w zarządzaniu mobilnością

Co jest tematem szkolenia?

Czy kiedykolwiek zastanawialiscie sie Panstwo nad zalez­nosciami miedzy decyzjami urbanistycznymi dotyczacymi miasta a sposobem przemieszczania sie ludzi? Jak gestosc zabudowy w miescie wplywa na transport publiczny? Jakie lokalizacje sa najbardziej odpowiednie dla nowych szpitali, szkól czy domów? Czy tradycyjny podzial na strefy wplywa na poprawe w ruchu pieszym i w ruchu rowerowym? W jaki sposób standardowe przepisy w zakresie parkowania poza­ulicznego moga wplywac na korzystanie z samochodów? Jakich konsekwencji w odniesieniu do mobilnosci mozemy sie spodziewac po róznych typologiach zabudowy mieszka­niowej? W jaki sposób projekt ulicy powinien uwzgledniac wymagania w zakresie zrównowazonej mobilnosci? read more

Modul koncentruje sie na wszystkich wyzej postawionych pytaniach odnoszacych sie zarówno do planowania prze­strzennego na wielka skale jak i do projektów ulic prowadzo­nych na mala skale. Podniesiona zostanie kwestia poprawy dostepnosci na nowych osiedlach, odnowy obszarów miej­skich lub obszarów istniejacych, a takze wprowadzenia kon­cepcji technicznych. Wyjasnione zostana stosowne przykla­dy i najlepsze praktyki opracowane w róznych krajach. Szkolenia techniczne beda koncentrowac sie na tym, w jaki sposób obnizyc srednia dlugosc podrózy i jak zmienic po­dzial zadan przewozowych w kierunku zrównowazonych rozwiazan, koncentrujac sie na trzech róznych rodzajach aspektów planowania urbanistycznego: aspektach prze­strzennych, aspektach strukturalnych i przepisach w zakre­sie planowania. Po odbyciu okreslonych szkolen technicz­nych, prace beda koncentrowac sie na mini-projektach, do zrealizowania których bedziemy zachecac kazdego uczest­nika szkolenia. Dlatego tez zachecamy do wybrania jednego z projektów, nad którymi Panstwo juz pracuja i do rozwaze­nia róznych sposobów jego udoskonalenia. close

TRENER

Màrius Navazo, Gea 21

Kwalifikacje: Geograf, konsultant w sprawach polityki transportowej i zarządzania mobilnością, nauczyciel na kilku uniwersytetach hiszpańskich oraz na uniwerystecie Tufts w Bostonie. read more

Màrius jest magistrem geografii, absolwentem uniwersytetu w Barcelonie. Pracował dla rządu Katalonii nad planem infrastruktury transportowej Katalonii (2006). Był także odpowiedzialny za metodologię strategicznej oceny środowiskowej w Katalonii. Od tego czasu zajmował się głównie oceną nowych inwestycji kolejowych i drogowych, projektowaniem sieci dróg rowerowych, projektowaniem rozwiązań z dziedziny inżynierii ruchu, konwersją ulic na obszary piesze, poprawą dostępności wokół terenów szkół, planowaniem linii autobusowych powiązanych z nowymi osiedlami mieszkaniowymi, analizowaniem potencjalnego zapotrzebowania na nowe linie tramwajowe oraz oceną projektów nowych obwodnic drogowych. Ponadto zajmował się tworzeniem planów transportowych dla innych regionów w obszarze i wokół aglomeracji Barcelony. close

WYDARZENIA
no upcoming training events

POBIERZ MATERIAŁ SZKOLENIOWY

Planowanie przestrzenne w zarządzaniu mobilnością

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8