Застрояване и териториално разпределение в управлението на мобилността

За какво е обучението?

Някога замисляли ли сте се какви са връзките между градско планиране и начина на придвижване на хората? Как гъстотата на населението се отразява на използването на обществен транспорт? Кои са най-подходящите места за нови болници, училища и домове? Дали традиционното зониране подобрява условията за колоездене и пешеходство? Как регулирането на паркирането може да повлияе на използването на автомобили? Какви ефекти върху придвижването можем да очакваме от различните видове застрояване? Как устойчивото придвижване може да се вземе под внимание при проект за изграждането на нова пътна артерия? read more

Всички тези въпроси са обхванати в модула, който разглежда и градско планиране в големи мащаби, и малки проекти за улици. Специално внимание ще бъде отделено на: подобряване на достъпа в нови жилищни райони, обновяване на градски части, технически понятия и добри практики от различни държави. Техническото обучение ще отговори на въпроси като: как да се намалят разстоянията за пътувания и как да се променят начините на придвижване, за да станат те по-устойчиви. За тези цели фокусът ще падне върху три различни аспекта на градското планиране: пространствени, структурни и организационни. След техническата част, обучението ще е концентрирано върху мини проектите, върху които всеки участник може да работи. Затова, вземете проект, по който работите и елате да помислим заедно как може да го подобрим! close

ИНСТРУКТОР

Màrius Navazo, Gea 21

Квалификация: Географ, консултант в сферата на транспортна политика и управление на придвижването, преподавател в няколко магистърски програми в испански университети и в университета Тъфтс в Бостън. read more

Мариус е завършил магистратура със специалност География в Барселонския Университет. Работил е с правителството на Каталуния по Каталунския План за Транспортна Инфраструктура (2006). Разработил е методология за стратегическа оценка на въздействието върху околната среда за Каталуния. Оттогава се занимава предимно с оценка на нови пътни и ЖП линии, дизайн на велоалеи, организиране на автомобилния трафик, преобразуване на улици в пешеходни зони, подобряване на достъпа около училища, планиране на автобусни линии за нови квартали, анализиране на необходимостта от нови трамвайни линии и оценка на нови пътни възли. Мариус също така работи по разработването на транспортни планове за други региони около Барселона. close

СЪБИТИЯ
no upcoming training events

ИЗТЕГЛЕТЕ МАТЕРИАЛИТЕ ПО ОБУЧЕНИЕТО

Застрояване и териториално разпределение в управлението на мобилността

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8